Saturday, 22 October 2016
 
SEE ALSO :

Main

Browse Articles

Basic Searching

Advanced Searching

Hits


RELATED LINK :
University Malaya Website

UMExpert

UMMail

UMPortal

UMLibrary

UMElearning


CONTACT US :

Contact Information


STATISTICS :

Articles

 


OverviewThere was an error connecting. Error was: ORA-01017: invalid username/password; logon denied
PERUBAHAN STRUKTUR UMUR PENDUDUK : IMPAK DAN CABARAN KEPADA PEMBANGUNAN NEGARA

Syed Abdul Razak B. Sayed Mahadi
 

Malaysia kini sedang mengalami proses pembangunan yang pesat ekoran daripada perkembangan dalam sosio-ekonomi. Sejajar dengan itu ia juga memberi impak kepada profil demografi penduduk. Transisi demografi yang berlaku di Malaysia sejak kebelakangan ini dijangka akan terus mengalami perubahan. Penurunan dalam kadar mortaliti yang pesat serta fertiliti yang sederhana akibat dari peningkatan kualiti hidup akan memberi kesan kepada populasi penduduk. Perubahan dalam struktur umur penduduk dari segi umur median dan jangka hayat merupakan salah satu dari kesan perubahan yang berlaku.Berasaskan kepada perubahan ini Malaysia dikatakan berada di fasa kedua iaitu kesuburan semakin menurun manakala dalam peratusan penduduk umur bekerja dan warga tua mengalami peningkatan. Selain daripada itu, kajian ini akan melihat secara terperinci faktor-faktor serta kesan daripada perubahan struktur umur. Hasil kajian ini , boleh memberi input yang berguna kepada pengubal dalam merencana pelaksanaan pembangunan yang bakal dilakukan selari dengan perubahan transisi penduduk . Oleh yang demikian , kita mampu mengenalpasti cabaran-cabaran yang akan berlaku rentetan dari perubahan struktur umur. Dengan ini pasti pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mempertingkatkan kadar pertumbuhan ekonomi serta taraf kesejahteraan rakyat amnya.