Monday, 26 September 2016
 
SEE ALSO :

Main

Browse Articles

Basic Searching

Advanced Searching

Hits


RELATED LINK :
University Malaya Website

UMExpert

UMMail

UMPortal

UMLibrary

UMElearning


CONTACT US :

Contact Information


STATISTICS :

Articles

 


OverviewThere was an error connecting. Error was: ORA-01017: invalid username/password; logon denied
SUASANA DI TANAH MELAYU PADA ZAMAN DARURAT, 1948-1960: SATU TINJAUAN

Ho Hui Ling
 

Tempoh 1948 hingga 1960 dikenali sebagar zaman Darurat di Tanah Melayu. Undang-undang Darurat diisytiharkan di Tanah Melayu pada 16 Jun 1948 oleh Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Edward Gent kerana kekacauan yang ditimbulkan oleh komunis  yang boleh mengancam keamanan dan keselamatan negara.Komunis telah melakukan berbagai-bagai kegiatan sabotaj, pemusnahan dan kerosakan ke atas harta awam serta harta benda penduduk dan kerajaan; juga pembunuhan, kejahatan dan keganasan ke atas semua lapisan masyarakat di Tanah ~vfelayu. Kegiatan komunis bukan sahaja mendatangkan kesusahan, penderitaan dan gangguan ke atas kehidupan penduduk serta kerosakan harta benda yang tidak teinilai, malahan turut menimbulkan ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi di Tanah tI,·felayu. Sejak 16 Jun 19-18, Tanah Melayu diletakkan di bawah Undang-undang Darurat sehingga undang-undang itu ditarik balik oleh pihak berkuasa pada 31 Julai 1960.

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan suasana di Tanah Melayu pada zaman Darurat (19-18-1960), iaitu kesan daripada kegiatan dan gerakan komunis. Perbincangan dalam artikel ini bermula dengan mendedahkan gerakan awal komunis di Tanah Melayu sejak tahun 1920-an dan kemudian diikuti dengan perbincangan tentang suasana di Tanah Melayu pada zaman Darurat.